ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Aktualności i ogłoszenia

Decyzja o zatwierdzeniu taryf

kwi 9, 2021 | Aktualności

W dniu 09.03.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie decyzją nr LU.RZT.70.20.2020.DR, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciechanowiec na okres 3 lat.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu informuje, że w miesiącu kwietniu 2021 r. nastąpi wprowadzenie nowych taryf zgodnie z wyżej wymienioną decyzją.

Decyzja o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ciechanowiec na okres 3 lat. POBIERZ

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzenie ścieków POBIERZ

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania