ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Pliki do pobrania
Podanie o przepisanie licznika wody
Wniosek o umowę na wodę i ścieki

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej format.pdf

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej format.docx

Wniosek umowa na ścieki
Wniosek umowa na wodę

PSZOK

Usługi i cennik