ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Pliki do pobrania

Podpisane dokumenty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail spółki, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie spółki.

fare@ciechanowiec.pl

PRK FARE Sp. z o.o.
Ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec

Podanie o przepisanie licznika wody
Wniosek o zawarcie umowy na wodę i ścieki
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Wniosek umowa na ścieki
Wniosek umowa na wodę
Zlecenie usługi

Umowa o dostarczanie wody

Umowa o odbiór ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

PSZOK

Usługi i cennik