ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Anna Czapkowska
Funkcja: Przewodnicząca

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Uczelnia/Kierunek/Specjalność:

 1. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w  Białymstoku
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – Administracja ogólna
 2. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Zarządzania i Marketingu – Organizacja i administrowanie
 3. Master of Business Administration (MBA)

Kinga Święcka
Funkcja: Członek

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Uczelnia/Kierunek/Specjalność:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych – Ekonomia menedżerska
 2. Master of Business Administration (MBA)


Andrzej Michalski

Funkcja: Członek

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Uczelnia/Kierunek/Specjalność:

 1. Politechnika Białostocka
  Wydział Budownictwa Lądowego – Konstrukcje Budowlano Inżynierskie
 2. Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa


 • Regulamin Rady Nadzorczej – POBIERZ
 • Regulamin Zgromadzenia Wspólników – POBIERZ

 

Gmina Ciechanowiec jest jedynym wspólnikiem Spółki, wszystkie uprawienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Ciechanowca jako organ wykonawczy Gminy Ciechanowiec.

 

 

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania