ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Anna Czapkowska
Funkcja: Przewodnicząca

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Uczelnia/Kierunek/Specjalność:

 1. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w  Białymstoku
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – Administracja ogólna
 2. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Zarządzania i Marketingu – Organizacja i administrowanie
 3. Master of Business Administration (MBA)

Kinga Święcka
Funkcja: Członek

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Uczelnia/Kierunek/Specjalność:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych – Ekonomia menedżerska
 2. Master of Business Administration (MBA)


Andrzej Michalski

Funkcja: Członek

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Uczelnia/Kierunek/Specjalność:

 1. Politechnika Białostocka
  Wydział Budownictwa Lądowego – Konstrukcje Budowlano Inżynierskie
 2. Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu PaństwaDo statutowych zadań przedsiębiorstwa należy:

 • utrzymanie stacji uzdatniania wody w Ciechanowcu, hydroforni w Radziszewie Sieńczuch wraz z siecią wodociągową oraz ujmowanie, uzdatnianie i dystrybuowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • utrzymanie oczyszczalni ścieków w raz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo – komunalnych,
 • odbiór nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników nie odpływowych
 • utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie Miasta Ciechanowiec,
 • utrzymanie i remonty dróg, ulic, chodników i placów, w tym zimowego i letniego utrzymania dróg Gminnych ,
 • wykonywanie innych usług w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Ciechanowiec.

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania