ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

O nas

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec, która powstała 1 stycznia 2005 roku. Przedsiębiorstwo działa w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w szczególności:

  • eksploatacja i konserwacja ujęć wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
  • naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  • prowadzenie innej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej mającej charakter użyteczności publicznej.

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania