ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

O nas

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE sp. z o.o. w Ciechanowcu

Uchwały Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku.,Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Spółka z o.o. z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Gmina Ciechanowiec. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Przedsiębiorstwo Robót komunalnych FARE w Ciechanowcu na mocy Uchwały Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku.  (POBIERZ UCHWAŁĘ) Z dniem 24 stycznia 2022 roku została wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948013 z kapitałem zakładowym 2.140.000,00 zł.

Do statutowych zadań przedsiębiorstwa należy:

  • utrzymanie stacji uzdatniania wody w Ciechanowcu, hydroforni w Radziszewie Sieńczuch wraz z siecią wodociągową oraz ujmowanie, uzdatnianie i dystrybuowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • utrzymanie oczyszczalni ścieków w raz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo – komunalnych,
  • odbiór nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników nie odpływowych
  • utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie Miasta Ciechanowiec,
  • utrzymanie i remonty dróg, ulic, chodników i placów, w tym zimowego i letniego utrzymania dróg Gminnych ,
  • wykonywanie innych usług w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Ciechanowiec
  • odbiór odpadów komunalnych.

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania