ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Usługi i cennik

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

1. Wypompowanie i unieszkodliwienie nieczystości płynnych z terenu miasta i Gminy Ciechanowiec 15zł/m3 netto.

2. Wypompowanie i unieszkodliwienie nieczystości płynnych z poza terenu miasta i Gminy Ciechanowiec 18zł/m3 netto.

3. Usługa transportowa związana z odbiorem nieczystości płynnych  3,00 zł/km netto.

4. Wynajem koparko – ładowarki (zł/godz.) 120,00zł netto.

5. Wynajem równiarki drogowej (zł/godz.) 120,00zł netto.

6. Wynajem zamiatarki wraz z ciągnikiem i operatorem (zł/godz.) 100,00zł netto

7. Przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków 12,00 zł/m3 netto

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu: 79 8749 0006 0000 1326 2000 0010

PSZOK

Pliki do pobrania