ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych 

FARE sp. z o.o. w Ciechanowcu

Oferta

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE
PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec …
Usługi
Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych z terenu gminy Ciechanowiec, Wynajem koparko – ładowarki ….

Pliki do pobrania

Wniosek o umowę na wodę i ścieki, Wniosek przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Wniosek umowa na ścieki, …
Aktualności i ogłoszenia