ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 14:30. Składować odpady w PSZOK mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty.

Przy dostarczeniu odpadów należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów. Osoby wywożące nielegalnie odpady, będą z urzędu zgłaszane do organów nadrzędnych. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

Usługi i cennik

Pliki do pobrania