ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec

tel. 86 277 10 42

e-mail: fare@ciechanowiec.pl

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu: 79 8749 0006 0000 1326 2000 0010

Numery Telefonów:

  • 86 277 10 42 – tel/fax Sekretariat PRK FARE w Ciechanowcu
  • 500 134 014 – Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
  • 500 134 020 – Kierownik w PRK FARE
  • 500 134 019 – Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu