ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

501 721 100 – Prezes ZarząduCzynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Adres:
ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
woj. Podlaskie
NIP: 722-163-59-53
REGON: 521028216
Nr KRS: 0000948013
tel. 86 277 10 42

e-mail:
fare@ciechanowiec.pl- Prezes Zarządu;
fr.fare@ciechanowiec.pl- Finanse i rozliczenia;
m.fare@ciechanowiec.pl- Przyłącza wodno-kanalizacyjne, warunki techniczne, BHP;
sylwestrzukewa.fare@gmail.com – Wywóz nieczystości ciekłych;
fareodpady@gmail.com- Kierownik

Numery Telefonów:

• 501 721 100 – Prezes Zarządu
• 86 277 10 42 – tel/fax Sekretariat PRK FARE Sp. z o.o. w Ciechanowcu
• 500 134 014 – Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
• 500 216 762 – Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
• 500 134 020 – Kierownik
• 500 134 019 – Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu

Nr konta bankowego PRK FARE sp. z o.o.:
07 8749 0006 0000 1051 2000 0010